U-svängd trappa i ek med
vitmålade vangar, stolpar
och spjälor
Överliggare och ledstänger
i ek

e-post