U-svängd trappa i ek med
vitmålade vangar, överliggare
och stolpar

e-post