U-svängd trappa i ek med
vitmålade vangar och stolpar
Räcke med rund överliggare i ek
och spjälor av rör i mattborstat
rostfritt stål

e-post