Rak trappa i ek för butik- alt. kontorsmiljö
med överliggare, stolpar och ledstång i ek
med glasskivor istället för spjälor
 

e-post